نام کاربری   تایید رمز عبور

درباره سامانه:

سامانه پرسشنامه الکترونیکی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در سال 1395 راه اندازی شده و تاکنون طرح های ملی و منطقه ای بسیاری را اجرا نموده است.

لیست نظرسنجی های در حال برگزاری