نام کاربری   تایید رمز عبور

تنظیم رابطۀ متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته های تحصیلی، از ضروریات توسعۀ علم و فناوری است. در این راستا ایجاد نظام مستمر ارزیابی و توسعه منابع انسانی کشور، یکی از ارکان اصلی و مهم توسعه پایدار و توسعه مبتنی بر دانش است و مهمترین بخش یا زیرمجموعه این نظام ارزیابی، جمع آوری و تولید داده های آماری مستمر از وضعیت منابع انسانی است. رصد وضعیت اشتغال دانش ­آموختگان یکی از سازوکارهای تولید این داده است و با توجه به سیاست های هر کشور، هر ساله یا چند سال یکبار در سراسر دنیا انجام می شود. در ایران به صورت گسترده برای اولین بار توسط مؤ­­سسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و در قالب طرح اجرایی پیمایش یا رصد دانش­ آموختگان در بازار کار (Trace Study) و با ابلاغ پروژه های اقتصاد مقاومتی از دی ماه ۱۳۹۶ در حال اجرا است. این طرح اجرایی حاصل دو سال مطالعات نظری و تجربی و تدوین چارچوب مفهومی در مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی بوده است.

عمده ترین هدف این پیمایش، بررسی بازار کار، اطلاع از وضعیت اشتغال و بیکاری و تطابق رشته و شغل دانش ­آموختگان می باشد. در این راستا سامانه ای تحت عنوان سامانه پیمایش دانش ­آموختگان ایران (Iran Trace) راه اندازی گردید. دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با مراجعه به این شبکه به آدرس

http://www.irphe.ac.ir/irantrace

می توانند ضمن  آشنایی با آخرین دانش روز و تجارب دنیا درمورد پیمایش دانش ­آموختگان، با زوایای علمی و فنی این کار نیز طبق آخرین تجارب کشورهای پیشرفته مجری پیمایش آشنا شوند و آن را به کار گیرند. هر دانشگاه یا مؤسسه برای بهره مندی از محتوای شبکه و همچنین دریافت پرسشنامه و یا استفاده از امکانات مؤسسه برای انجام پیمایش از طرف دانشگاه، در این شبکه ثبت نام و با معرفی رابط، به دریافت نام کاربری و رمز عبور اقدام کند و مراحل بعدی برای بهره مندی از همکاری مؤسسه، اعم از دریافت نتایج پیمایش ثبتی مربوط به خود و یا سفارش انجام پیمایش به وسیله پرسشنامه را طی کند


لیست نظرسنجی های در حال برگزاری